Tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống hiv/aids

Ngày 26/11/2018 trường THCS Lương Yên tổ chức cho học sinh toàn trường về Tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống hiv/aids