Tự cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch bệnh Covid – 19