Trường THCS Lương Yên triển khai cuộc thi vẽ tranh theo chủ đề “Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”

Vừa qua nhà trường đã triển khai cuộc thi vẽ tranh theo chủ đề “Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”  với mục đích  mục đích tuyên truyền. Tất cả 100% các em hưởng ứng và tham gia nhiệt tình. Đây là cuộc thi do báo tạp chí gia đình và trẻ em tổ chức nhằm để không phân biệt đối xử và biết giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt .