Trường THCS Lương Yên thực hiện tổng vệ sinh khử khuẩn lần 3 (sáng 14/02/2020). Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Covid -19.

Trường THCS Lương Yên thực hiện tổng vệ sinh khử khuẩn lần 3 (sáng 14/02/2020). Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Covid -19.