Trường THCS Lương Yên Dâng Hương lễ kỷ niệm 1979 Năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Ngày 10/3 Trường THCS Lương Yên Dâng Hương lễ kỷ niệm 1979 Năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đi cùng có hiệu trưởng Đinh Thị Phương Anh, Đ/c Trịnh Hữu Bình, Đ/c Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Thị Việt Hà, Nguyễn Đức Hà .