Trường THCS Lương Yên cùng các Luật sư của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước TP Hà Nội tổ chức trao đổi, trợ giúp pháp lý phòng chống bạo lực học đường.


Ngày 08/4/2019, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước TP Hà Nội và trường THCS Lương Yên  tổ chức trao đổi, trợ giúp pháp lý về phòng chống bạo lực học đường cho cán bộ, giáo viên và 860 học sinh của trường.

Học sinh chụp ảnh cùng các Luật sư của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước TP Hà Nội – Chi nhánh số 2 do cô Phan Thu Trang trưởng chi nhánh số 2 phụ trách trong buổi trao đổi, trợ giúp pháp lý- phòng chống bạo lực học đường

Nghị định 80/2017 của Chính phủ quy định về “môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường”nêu rõ bạo lực học đường là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của người học xảy ra trong cơ sở giáo dục hoặc lớp độc lập.

Cô Phan Thu Trang trao buổi, trợ giúp pháp lý

 Cô Phan Thu Trang trưởng chi nhánh số 2 phụ trách trong buổi trao đổi, trợ giúp pháp lý- phòng chống bạo lực học đường  nêu rõ : Với học sinh, chính các em cũng không có kiến thức pháp lý liên quan đến trẻ em, không biết những việc mình được làm, không được làm, những việc người khác không được làm với bản thân. Qua kinh nghiệm nhiều năm đi tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho học sinh, đặc biệt là học sinh trung học cơ sở,  thấy lỗ hổng này xuất hiện khá phổ biến.

Từ đó cô đưa ra nội dung các em cần nắm rõ, cụ thể : Điều 6 nghị định nêu rõ biện pháp phòng ngừa bạo lực học đường, hỗ trợ người học có nguy cơ bị bạo lực và can thiệp khi bạo lực xảy ra như sau:

1. Biện pháp phòng ngừa bạo lực học đường

a) Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của người học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục, gia đình người học và cộng đồng về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường; về trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực học đường; ngăn ngừa và can thiệp kịp thời đối với các hành vi bạo lực học đường phù hợp với khả năng của bản thân.

b) Giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại người học; phòng, chống bạo lực học đường; bạo lực trẻ em trên môi trường mạng cho người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên của cơ sở giáo dục và gia đình người học; giáo dục, tư vấn kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho người học.

c) Công khai kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường và các kênh tiếp nhận thông tin, tố giác về bạo lực học đường.

d) Tổ chức kiểm tra, giám sát, thu thập và xử lý thông tin liên quan đến bạo lực học đường.

đ) Thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lực đối với người học.

2. Biện pháp hỗ trợ người học có nguy cơ bị bạo lực học đường

a) Phát hiện kịp thời người học có hành vi gây gổ, có nguy cơ gây bạo lực học đường, người học có nguy cơ bị bạo lực học đường.

b) Đánh giá mức độ nguy cơ, hình thức bạo lực có thể xảy ra để có biện pháp ngăn chặn, hỗ trợ cụ thể.

c) Thực hiện tham vấn, tư vấn cho người học có nguy cơ bị bạo lực và gây ra bạo lực nhằm ngăn chặn, loại bỏ nguy cơ xảy ra bạo lực.

3. Biện pháp can thiệp khi xảy ra bạo lực học đường

a) Đánh giá sơ bộ về mức độ tổn hại của người học, đưa ra nhận định về tình trạng hiện thời của người học.

b) Thực hiện ngay các biện pháp trợ giúp, chăm sóc y tế, tư vấn đối với người học bị bạo lực; theo dõi, đánh giá sự an toàn của người bị bạo lực.

c) Thông báo kịp thời với gia đình người học để phối hợp xử lý; trường hợp vụ việc vượt quá khả năng giải quyết của cơ sở giáo dục thì thông báo kịp thời với cơ quan công an, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan liên quan để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Những dẫn chứng thực tế, lắng nghe ý kiến học sinh…

“Chúng tôi đưa ra các tình huống học sinh đánh nhau, giáo viên đánh học sinh, phân tích rõ cho các em hiểu rằng việc hành hung, làm nhục người khác là vi phạm pháp luật và có thể sẽ phải đi tù. Tuy nhiên, đa số học sinh đều rất bất ngờ vì điều đó. Bản thân các em không ý thức được rằng đó là hành vi phạm pháp. Điều đó cho thấy đang có một lỗ hổng rất lớn trong kiến thức xã hội cũng như kiến thức pháp lý trong các em học sinh,” Cô Trang  chia sẻ.

Trong buổi tuyên truyền, Luật sư của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước TP Hà Nội – Chi nhánh số 2 đã lựa chọn các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể, sát thực, cần thiết đối với đối tượng thanh thiếu niên các nội dung về phòng, chống bạo lực học đường như: các hành vi bao lực học đường, nguyên nhân và hậu quả của bạo lực học đường; những quy định của pháp luật có liên quan trong việc xử lý đối với hành vi bạo lực học đường và đưa ra một số giải pháp, biện pháp nhằm hạn chế sự gia tăng và ngăn chặn các hành vi bạo lực học đường như: khi bị đe dọa hoặc có nguy cơ bị bạo lực học đường phải: báo cho các thầy, cô giáo hoặc gia đình, đi theo nhóm và hạn chế đi một mình ở những nơi vắng người; không im lặng trước hành vi bạo lực học đường; không trêu đùa quá trớn; khi có xích mích, xô xát thì các bạn trong lớp phải có sự can ngăn kịp thời và không cổ vũ, kích động đánh nhau…Qua đó, giúp các em ngăn ngừa và có thêm kỹ năng trong phòng chống các hành vi bạo lực học đường./.​

Ban giám hiệu nhà trường cùng các Luật sư Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước TP Hà Nội