Trường được tặng cờ thi đua ” Đơn vị cơ sở tổ chức tốt năm 2018″

 

Trường  đã vinh dự nhận cờ thi đua ” Đơn vị cơ sở tổ chức tốt năm 2018″ về “Giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 45 – vì hòa bình”