Tổ chức thực hiện phun mù nóng, phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết

17h50 ngày 19/10/2020 nhà trường phối hợp với Trung tâm y tế Quận tổ chức thực hiện phun mù nóng, phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết