Tổ chức ngày 20/10 lớp 9A3

Vừa qua nhà trường cho tổ chức ngày 20/10 tại giờ sinh hoạt của các lớp. Lớp 9A3 đã sáng tạo ra thiếp chúc mừng tự làm/