Tổ chức hoạt động hè cho học sinh quận Hai Bà Trưng