QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập BCĐ công tác y tế trường học năm học 2019 – 2020

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập BCĐ công tác y tế trường học năm học 2019 – 2020 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN           Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGD ĐT ngày...

Kế hoạch phòng, chống dịch sốt xuất huyết

UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN   Số:     /KH-THCSLY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Quận Hai Bà Trưng, ngày    ...

Quyết định thành lập ban chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu năm học 2019 – 2020

UBND QUẬN HAI BÀTRƯNG TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN   Số: 64 /QĐ-THCSLY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc   Quận Hai Bà Trưng, ngày 15 tháng 8...

Chương trình phổ cập bơi tại trường THCS Lương Yên!!!

Những ngày hè đầu tiên của các bạn học sinh trong chương trình phổ cập bơi tại trường THCS Lương Yên!!!

Trường THCS Lương Yên cùng các Luật sư của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước TP Hà Nội tổ chức trao đổi, trợ giúp pháp lý phòng chống bạo lực học đường.

Ngày 08/4/2019, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước TP Hà Nội và trường THCS Lương Yên  tổ chức trao đổi, trợ giúp pháp lý về phòng chống bạo lực học đường cho cán...

NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG VỀ CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2019

NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG VỀ CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2019                           &nbsp...

Kế hoạch Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trường THCS Lương Yên năm 2019

U Ộ KẾ HOẠCH Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trường THCS Lương Yên năm 2019 Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 20/02/2019 của UBND Thành phố về công tác phòng, chống...

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trường THCS Lương Yên năm 2019

UBND QUẬN HAI BÀTRƯNG TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN   Số:     /KH-THCSLY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc   Bạch Đằng, ngày      tháng &nbsp...

Ban Giám Hiệu trường tổ chức ngày 27/2 cho nhân viên y tế .

Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 để tôn vinh những người làm việc trong ngành y. Năm nay Ban giám hiệu trường THCS Lương Yên tổ chức chúc mừng đồng chí Thủy y tế. Với...

KẾ HOẠCH Phòng, chống Ma túy, Mại dâm, HIV/AIDS trường THCS Lương Yên năm 2019

UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN   Số:     /KH-THCSLY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc     Quận Hai Bà Trưng, ngày 22...