Học sinh trường đạt giải ba bóng đá cấp quận

Nâng cao tinh thần rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, sáng ngày 24 tháng 12 năm 2018, Quận Hai Bà Trưng đã tổ chức giao lưu bóng đá cho học sinh...