Thực hiện văn bản số 856/SGDĐT-CNTT ngày 20 tháng 3 năm 2020 của SGD&ĐT Hà Nội hướng dẫn xử lý các trường hợp bị ho sốt, ho, khó thở tại trường học