Thông báo Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Lương Yên năm học 2020-2021