Thông báo của UBND TP Hà Nội về việc cho HS đi học trở lại trường từ ngày 2/3/2021(Thứ 3).