THCS Lương Yên tổng vệ sinh khử khuẩn lần 7 (sáng 13/03/2020)

Ngày 13/03/2020 trường THCS Lương Yên tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid – 19.

Thực hiện Hướng dẫn liên ngành số 787/HDLN/YT-GDĐT-LĐTBXH  ngày 21/02/2020 của Liên ngành Sở Y tế – Sở GD&ĐT- Sở LĐTBXH về Hướng dẫn công tác phòng, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp; trường THCS Lương Yên đã xây dựng Kế hoạch tăng cường công tác phòng, phòng chống dịch COVID – 19

Sau 6 đợt nhà trường kết hợp với trung tâm Y tế Quận Hai Bà Trưng phun thuốc khử trùng, hàng ngày CBGV-NV nhà trường vẫn tích cực duy trì công tác vệ sinh trường, lớp. Mặc dù các em học sinh vẫn đang trong giai đoạn nghỉ học phòng tránh dịch bệnh, nhưng phòng học, cảnh quang trường đều được vệ sinh, khử khuẩn để đảm bảo khi học sinh quay lại trường học sẽ được chăm sóc và bảo vệ một cách tốt nhất.

Với các biện pháp phòng chống dịch trên, trường THCS Lương Yên  sẽ nỗ lực tăng cường công tác phòng tránh dịch bệnh để đảm bảo học sinh được an toàn và được vệ sinh phòng dịch một cách tốt nhất, giúp phụ huynh yên tâm khi đưa con đến trường.

Sau đây là 1 số hình ảnh:

Số CBGV:52, số học sinh 933, phòng học: 22, số phòng chức năng:15. Số người tổng vệ sinh: 10(2 GH, y tế, 2 lao công, 3 bảo vệ, chi đoàn giáo viên)

Tổng diện tích: 2.553.9m2

Số clo sử dụng 0,5kg

Được cấp :0

Dung dịch khác: 5l Vim