Tham khảo bài dạy Ngữ văn 9 trên truyền hình: Kỹ năng làm bài văn Nghị luận.

Các em hs lớp 9 cùng học nhé!