Tham dự hội LHTN Việt Nam phường Bạch Đằng lần thứ V

Đồng chí Nguyễn Thị Hiển tham dự hội LHTN Việt Nam phường Bạch Đằng lần thứ V