Tập huấn thư viện

Quận Hai Bà Trưng tổ chức cho cán bộ quản lý thư viện đi tập huấn