Tập huấn công tác đội khoá học 15/7-25/7

Vừa qua nhà trường đã cử học sinh đi tập huấn công tác đôi khóa 15-25 tháng 7. Ỏ đây đã rèn luyện cho các em kĩ năng tự tin trước đám đông, giao lưu cùng MC Tuyết Mai tại trường quay.