Sáng 27/02/2021 trường THCS Lương Yên thực hiện vệ sinh, khử khuẩn, chuẩn bị công tác đón học sinh đi học trở lại