Rà soát chuẩn bị triển khai xét tặng danh hiệu NGNN, NGƯT lần thứ 15 năm 2020.