Quyết định thành lập tổ liên ngành corona quận Hai Bà Trưng

Quyết định thành lập tổ liên ngành corona quận Hai Bà Trưng