Quy trình phân loại cách ly bệnh nhân Covid-19 và người tiếp xúc.