Phát Động Cuộc Thi “Đại Sứ Văn Hoá Đọc Thủ Đô Năm Học 2017-2018”

Phát Động Cuộc Thi “Đại Sứ Văn Hoá Đọc Thủ Đô Năm Học 2017-2018”. Căn cứ vào công văn số 6841/BGDĐT-GDTX ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi mới thư viện và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường Phổ thông, Mầm non;Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫncuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô” dành cho đối tượng học sinh TH, THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội.

dai_su_van_hoa_doc

Cụ thể:

I. Đối tượng tham gia:

Cuộc thi dành cho tất cả học sinh các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm học 2017-2018.

II. Nội dung cuộc thi

1. Thí sinh trả lời hai câu hỏi:

Câu 1: Giới thiệu một cuốn sách mà em yêu thích nhất.

Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô năm học 2017-2018, em có kế hoạch gì để khuyến khích mọi người đọc sách nhiều hơn?

2. Bài tham dự:

Thí sinh được gửi nhiều bài dự thi, được phép trình bày bài bằng một trong hai hình thức: viết hoặc quay clip.

Ngôn ngữ trình bày: tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Bài dự thi hợp lệ là bài dự thi trả lời đầy đủ hai câu hỏi trên và ghi đủ thông tin theo MẪU 1. Bài thi phải chưa từng được công bố, đăng tải bằng bất kì hình thức nào.

Ban Tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải để phục vụ mục đích quảng bá cuộc thi.

3. Thời gian

Thời gian tổ chức cuộc thi bắt đầu từ ngày 30/01/2018 và kết thúc trao giải dự kiến tổ chức vào ngày 26/5/2018.

4. Cách thức nộp bài dự thi

Thí sinh có thể nộp bài dự thi theo một trong hai cách sau

Cách thứ nhất: Thí sinh gửi bài dự thi trực tiếp qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam (VICC)

Địa chỉ: 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội – Số điện thoại: 024 3722 7443

Tiêu đề thư cần ghi rõ ghi rõ: Bài dự thi “Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô Năm học 2017-2018”

Cách thứ hai: Thí sinh gửi bài dự thi qua hòm thư điện tử cho Ban Tổ chức cuộc thi theo địa chỉ email: daisudoc@vicc.org.vn; Tiêu đề thư cần ghi rõ ghi rõ: Bài dự thi “Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô Năm học 2017-2018”