Ôn tập Lịch sử 9: Các nước Á, Phi,Mỹ La tinh từ 1945 đến nay.