NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG VỀ CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2019

NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG VỀ CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2019

                                                                                               Bài  phát thanh tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2019

 

          Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về chống lại biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Được tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Sydney năm 2007. Thông qua hình thức đơn giản như tắt đèn, các thiết bị điện không cần thiết trong 01 giờ vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng ba hàng năm và tổ chức những hoạt động ủng hộ nhằm đối phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu trong suốt thời gian tiếp theo. Giờ Trái đất đã nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng của đông đảo các nước trên thế giới.

          Năm 2009, Việt Nam lần đầu tiên tham gia Chiến dịch Giờ Trái Đất, Thủ đô Hà Nội là một trong các Thành phố luôn đi đầu trên cả nước triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất. Từ năm 2012, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công thương tổ chức thành công sự kiện Giờ Trái đất. Sự kiện đã góp phần quan trọng xây dựng hình ảnh đẹp của Thủ đô Hà Nội với người dân cả nước, bạn bè quốc tế.

Năm 2018, Chiến dịch Giờ Trái đất của Thành phố đã được đông đảo người dân Thủ đô tham gia hưởng ứng với tinh thần tự nguyện, tự giác và cùng nhau thực hiện tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường nhằm phát triển kinh tế xã hội theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững. Chiến dịch Giờ Trái đất thành phố Hà Nội năm 2018 đã góp phần giúp hệ thống điện Quốc gia tiết kiệm được 485.000kWh tương đương 834 triệu đồng trong 01 giờ diễn ra sự kiện Giờ Trái đất.

Nhằm hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2019 do bộ Công thương chủ trì, thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 15/02/2019 của UBND Thành phố về việc phối hợp, tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất thành phố Hà Nội năm 2019 với mục đích, yêu cầu như sau:(1) Thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 ngày 17/6/2010, Chỉ thị 34/2017/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện, Quyết định số 6569/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội và Chỉ thị 21/CT-UBND ngày 20/11/2017 của UBND Thành phố về việc tăng cường tiết kiệm điện; (2) Nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, hướng tới nền kinh tế các bon thấp. Vận động sự tự nguyện tham gia của các tổ chức, cá nhân; các hành động trong suốt thời gian tiếp theo để tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường; (3) đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên toàn địa bàn Thành phố, đặc biệt tại các điểm tiến hành tắt đèn và tổ chức sự kiện Giờ Trái đất năm 2019; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.  

Với thông điệp ‘TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, BẢO VỆ TRÁI ĐẤT”, Thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, các trường học, doanh nghiệp, các khu dân cư tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất, sử dụng tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, ứng phó biến đổi khí hậu, duy trì ý thức tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường trong suốt cả năm.

Thành phố Hà Nội kêu gọi từng cá nhân trong cộng đồng, biến cam kết thành hành động cụ thể, tốt đẹp, thực hiện hàng ngày trong suốt cả năm; khẳng định trách nhiệm của chúng ta ngày hôm nay với thế hệ tương lai, góp phần cùng người dân cả nước bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Đêm sự kiện chính Giờ Trái đất 2019 được tổ chức từ 20 giờ 00 đến 21 giờ 30 ngày 30/3/2019 (thứ 7) tại khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám (TP.Hà Nội).

          Góp phần vào Chiến dịch Giờ Trái đất 2019, UBND quận Hai Bà Trưng chọn trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất. Trong thời gian 01 giờ từ 20h30 đến 21h30 ngày 30/3/2019 sẽ tiến hành đồng loạt tắt đèn chiếu sáng, trang trí, biển quảng cáo tại Trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu; kêu gọi và vận động các đơn vị hoạt động trong trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu và dân cư đang sinh sống tại toà nhà Vincom Bà Triệu phối hợp, tham gia hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất năm 2019 bằng cách tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết.

Tiến hành đồng loạt tắt đèn trang trí, đèn chiếu sáng, biển quảng cáo, các thiết bị điện không cần thiết trong 01 giờ từ 20h30 đến 21h30 ngày 30/3/2019 tại Trụ sở Quận uỷ, HĐND-UBND quận; Trụ sở các đoàn thể, phòng, ban, ngành thuộc quận; Trụ sở Đảng uỷ – HĐND – UBND các phường, trung tâm thương mại, các cửa hàng, nhà hàng…

Các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, các cửa hàng… trên các tuyến phố nghiêm chỉnh thực hiện việc tắt các thiết bị chiếu sáng, đặc biệt là đèn hiệu quảng cáo.

Cần đặc biệt lưu ý: tuyệt đối không tắt đèn tại các khu vực bệnh viện, nhà máy sản xuất, đèn tín hiệu giao thông, đèn đường đảm bảo giao thông, đèn chiếu sáng phục vụ các hoạt động bảo vệ an ninh tại các khu vực trọng yếu trên địa bàn quận.

Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và người dân Thủ đô, tinh thần tự nguyện, tự giác, đồng lòng các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố, Chiến dịch Giờ Trái đất Thành phố Hà Nội năm 2019 kỳ vọng sẽ tạo ra chuyển biến trong hành động tiết kiệm năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hướng tới nền kinh tế cac bon thấp theo mô hình tăng trưởng xanh, bền vững.

                                                                                                            Tháng 3 năm 2019

                                                                          Phòng Văn hoá và Thông tin quận