Nhóm Thể dục – tổ Văn Thể trường THCS Lương Yên tích cực xây dựng bài học online trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19.

Nhóm Thể dục – tổ Văn Thể trường THCS Lương Yên tích cực xây dựng bài học online trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19.

Các bài học đều gửi tới học sinh lời nhắc nhở “ngừng đến trường, không ngừng học tập và rèn luyện”.

Các em học sinh hãy chăm chỉ rèn luyện TDTT tại nhà nhé.