Ngày hội CNTT ngành GD&ĐT Quận Hai Bà Trưng lần thứ V- 2021

Ảnh chụp cùng Ban lãnh đạo PGD:&DT quan Hai Ba Trung den tham gian trung bay san pham CNTT Cum 3: Đ/c Cấn Văn Đa- Trưởng phòng GD&ĐT, đ/c Nguyễn Văn Tám – Phó phòng GD&DT, đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền- Phó phòng GD&DT