Năm học 2020-2021 trường THCS Lương Yên tuyển sinh lớp Tiếng Nhật – Ngoại ngữ 2 học song song Ngoại ngữ 1 là Tiếng Anh dành cho học sinh lớp 6

Năm học 2020-2021 trường THCS Lương Yên tuyển sinh lớp Tiếng Nhật – Ngoại ngữ 2 học song song Ngoại ngữ 1 là Tiếng Anh danh cho hoc sinh lop 6 với thời lượng 3 tiết/tuần do Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội phê duyệt. Ngoài chương trình học chính khoá, học sinh được tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá bổ ích và thú vị.

Người đăng: Trường THCS Lương Yên vào Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2020