MỘT SỐ LƯU Ý Về việc điều chỉnh và thực hiện kế hoạch dạy học trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch Covid-19

   PHÒNG GD&ĐT QUẬN HAI BÀ TRƯNG

           BỘ PHẬN TRUNG HỌC CƠ SỞ

 

 

 

MỘT SỐ LƯU Ý

Về việc điều chỉnh và thực hiện kế hoạch dạy học trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch Covid-19

 

                   Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS thuộc quận.

 

          Bộ phận THCS thống nhất cách thức điều chỉnh và thực hiện Kế hoạch dạy học (KHDH) trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch Covid-19 như sau:

  1. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ GD&ĐT; Công văn số 1076/SGDĐT-GDPT ngày 05/4/2020 của Sở GD&ĐT; Công văn số 118/PGDĐT ngày 6/4/2020 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học HKII năm học 2019-2020.
  2. Thống nhất việc điều chỉnh và thực hiện KHDH như sau:

          – Các nhà trường xây dựng KHDH từ tuần 20 (bắt đầu HKII) đến hết chương trình (Theo hướng dẫn giảm tải của Bộ GD&ĐT)

          – Số tiết dạy/môn học/khối lớp/tuần không thay đổi so với quy định.

          – Các tiết kiểm tra định kỳ (Bao gồm kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kỳ) vẫn được thể hiện trong KHDH (nhưng chưa thực hiện kiểm tra), đảm bảo đủ số đầu điểm theo quy định.

          – Nhà trường chủ động việc đánh giá, nhận xét để lấy điểm kiểm tra thường xuyên (kiểm tra 15 phút, kiểm tra miệng…) trong quá trình dạy học trực tuyến.

          – Đối với môn Văn, Toán, Anh: Các tiết đã được dạy trên truyền hình, GV không dạy lại bài trên truyền hình mà tập trung vào củng cố, luyện tập cho HS, vẫn thể hiện trên KH dạy học, ghi vào cột “ghi chú”: đã dạy trên truyền hình:

          Ví dụ:

Tuần

Bài

Tiết

Tên bài

ND giảm tải (theo KH đã duyệt đầu năm học)

ND giảm tải theo CV 1113/BGDĐT

Ghi chú

24

9

37

Unit 9 – Lesson 1

GV củng cố, ôn tập cho HS

 

 

Đã dạy trên truyền hình

  1. Sau khi học sinh đi học trở lại, tùy theo tình hình thực tế nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch dạy học (nếu còn bài dạy), ôn tập và thực hiện các tiết kiểm tra định kỳ (kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kỳ) đảm bảo hoàn thành chương trình trong thời gian còn lại của năm học 2019-2020.

          Bộ phận THCS gửi KHDH môn Vật lý lớp 9 để các trường tham khảo cách thiết kế KHDH (KHDH này không định hướng về nội dung, chỉ định hướng cách trình bày)

 

                                         BỘ PHẬN TRUNG HỌC CƠ SỞ