Lưu bút tổ Tự Nhiên

Lương Yên, cô giáo Phương Anh
Một tay chỉ đạo rất nhanh toàn trường
Rồi đến thầy Tuấn đảm đương
Sổ điểm, khóa biểu lo toan hàng ngày
Kiểm tra,…lên lịch đủ đầy
Đố ai thoát khỏi bàn tay… của thầy
Ghế bàn, điện nước, cỏ cây
Chú Bình đảm nhiệm một tay chu toàn
Một nàng chủ tịch Công đoàn
Hoàng Anh nhanh nhẹn sẵn sàng chịu chơi
 
Tổ viên toán lý xin mời
Số lượng đông nhất, ta thời ghé qua
Cô Phương giản dị mặn mà, dễ thương
Mạnh Cường tổ trưởng kỷ cương
Nhiệt tình trách nhiệm dễ thường ai hơn?
Hà Linh trầm tính giản đơn
Thầy Thành, thầy Tấp ít lời nghiêm trang
Tên Hồng- nhưng tính anh chàng
Có khi nóng nảy hơi ngang mà hiền
Muốn chủ nhiệm tốt cảm phiền
Ghé qua tổ toán gặp liền cô Hoàn