Lớp 9A4

Lớp 9A4 do cô giáo Bùi Mỹ Lệ làm chủ nhiệm