Lớp 9A2

Lớp 9A2 do cô giáo Trần Hồng Thanh làm chủ nhiệm