Lớp 8A5 tham gia trải nghiệm tại bảo tàng lịch sử

Lớp 8A5 sĩ số 39 Gvcn: Chu Thị Quỳnh Nga Các con tg học tập trải nghiệm tại bảo tàng lịch sử chiều 14/11/2018