Lớp 8A5

Lớp 8A5 do cô giáo Chu Thị Quỳnh Nga làm chủ nhiệm