Lớp 8A4

Lớp 8A4 do cô giáo Nguyễn Thu Hằng làm chủ nhiệm