Lớp 8A2

Lớp 8A2 do cô giáo Lê Thị Thanh Hằng làm chủ nhiệm