LỚP 8A2

Lớp 8A2 do cô Lê Thị Thanh Hằng làm chủ nhiệm 
Lớp trưởng là Trương Ngọc Lan
Sĩ số lớp 40