LỚP 8A1

Lớp 8A1 do cô giáo Nguyễn Thị Việt Hà làm chủ nhiệm