Lớp 7A5 trải nghiệm

Lớp 7A5 trải nghiệm tại bảo tàng lịch sử chủ đề tìm hiểu về các triều đại phong kiến