Lớp 7A5 tổ chức ngày 20/10

Tấm lòng của các bạn nam lớp 7A5 gửi các bạn nữ xinh đẹp nhân buổi sinh hoạt lớp với chủ đề chúc mừng ngày 20/10