Lớp 7A5 tham dự chương trình thắp sáng ước mơ

Vừa qua lớp 7A5 do cô giáo Nguyễn Thị Bích làm chủ nhiệm được nhà trường cử đi tham dự chương trình thắp sáng ước mơ