Lớp 7A5

Lớp 7A5 do cô giáo Hồ Thị Ngọc làm chủ nhiệm