Lớp 7A4

Lớp 7A4 do cô giáo Nguyễn Thị Kim Phong làm chủ nhiệm