Lớp 7A3 tổ chức ngày 20/10

Tấm lòng của các bạn nam lớp 7A3 gửi các bạn nữ xinh đẹp nhân buổi sinh hoạt lớp với chủ đề chúc mừng ngày 20/10