Lớp 7A3 tham gia hoạt động trải nghiệm tại TRUNG TÂM PANASONIC.