LỚP 7A1

LỚP 7A1 do cô giáo Nguyễn Thị Thúy làm chủ nhiệm