Lớp 6A6 niên khóa 2018 – 2022

Lớp 6A6 do cô giáo Nguyễn Thu Hằng làm chủ nhiệm