Lớp 6A6 học kỹ năng sống chủ đề “Khám phá bản thân”

Lớp 6A6 đã học rất sôi nổi về kỹ năng sống chủ đề “Khám phá bản thân”, các con đã biết được một số kỹ năng và hào hứng tham gia các trò chơi bổ ích.